Search

Vi finder de kritiske IT-kompetencer, som er nødvendige for at vore kunder lykkes med deres forretningsmæssige mål og ambitioner.

Vores search ydelser er baseret på en veldokumenteret struktur og proces, som tilpasses individuelle ønsker og behov, så det skaber størst værdi for kunden.

 

Proces:

buus_squares_da

 

Onboarding

Onboarding Consulting Services fokuserer på de første 100 dage, som er en særlig kritisk periode i et nyt job.

Gennem vores onboarding ydelser, hjælper vi ledelsen og medarbejderen med, at opnå et bedre udgangspunkt og et forspring i succesfuldt at lykkes i den nye position.

Vores Onboarding ydelser omfatter formulering af mål og kritiske succesfaktorer herunder udarbejdelse af planen for de første 100 dage,  assessment af kolleger, medarbejdere samt sparring, rådgivning og opfølgning på resultatskabelsen gennem hele processen.

 

Assessment

Assessment af organisationen, teamet og den enkelte medarbejder – tilfører værdifuld viden om organisationens tilstand, muligheder og fulde potentiale.

Vi evaluerer på mulighederne i den eksisterende IT-organisation –  både på individuel basis samt for hele teamet og organisationen.

Vores proces omfatter analyse af motivation og præferencer, mål og udfordringer samt stiller skarpt på mulighederne i teamet, teamsammensætningen, kritiske færdigheder såsom tilpasningsevne, team- og resultatorientering.