Execution

Vi sammensætter organisationen og de enkelte teams og deltager på interim basis som forandringsagenter,  leder  projekterne, samt medvirker til, at vore kunder lykkes og kommer succesfuldt i mål med opgaverne.

Vi bringer opgaverne helt i mål…

– Det betyder at vores arbejde ikke stopper, når rapporten er afleveret – Er der behov for ekstra lederkraft i en afgrænset periode ? Skal der midlertidigt tilføres en særlig lederprofil, for at give IT-organisationen et strategisk løft?

Vi tilfører lederskab og spidskompetencer, samt rådgiver og assisterer vore kunder i ledelse og udvikling af IT-organisationen og deltager som projektledere, forandringsagenter og sikrer, at projekterne gennemføres og bringes helt i mål.

Vi har selv prøvet det…

Kombinationen af mange års praktisk erfaring, samt brug af international anerkendt metodeapparat og værktøjer, gør os i stand til at levere rådgivningsydelser og interim management ud fra en aktuel og individuelt kundetilpasset vinkel, samt inden for gennemprøvede og optimerede rammer.

Vi tilbyder både rådgivning og assistance inden for enkelte aktiviteter og varetager den udførende rolle inden for:

Projekt- og programledelse

Tilførsel af spidskompetencer ved implementering af informationsteknologi, digital transformation,  procesoptimering, informationssikkerhed, GDPR og NIS2

Forandringsledelse

Design, mobilisering og implementering af ny IT-organisation, organisationsudvikling og teamtræning.

Strategisk IT-ledelse

IT-ledelse og styring i forbindelse med større virksomhedsomlægninger, opkøb, etablering, fusioner og frasalg.

Er der behov for styrkelse af IT-ledelsen i en afgrænset periode? Er der brug for lederskab og spidskompetence til at gennemføre en konkret opgave eller et projekt? Skal der midlertidigt tilføres en bestemt lederprofil for at give IT-organisationen et strategisk løft?

Kontakt os for en uforpligtende snak….