Værdier

Vores værdier udtrykker vores højeste prioriteringer, vores grundlæggende overbevisninger og udgør den centrale drivkraft.

 

Ansvarlig : Vi tager ansvar for egne beslutninger og udfører dem loyalt og effektivt.

 

Målrettet : Vi sætter mål for vores for handlinger og måler os gerne med andre.

 

Åben : Vores menneskesyn bygger på respekt, tillid og åbenhed og vi ser forskellighed som en styrke.