IT-strategi

Med udgangspunkt i kundernes forretning og forretningsmæssige mål – sætter vi retningen og formulerer strategien og ambitionsniveauet for IT-anvendelsen i virksomheden.

Vi hjælper med, hurtigt at identificere, hvordan informationsteknologien bedst udnyttes og understøtter forretningen mere effektivt.

Vi rådgiver virksomheder og organisationer i, at udnytte mulighederne i informationsteknologien, for at flytte virksomheden fremad.

Vi taler med IT- og virksomhedsledere om planlægning og implementering af informationsteknologi, så investeringerne skaber større værdi for forretningen.

Vi hjælper med, at få sat informationsteknologi på dagsordenen og sikrer et optimalt samspil i krydsfeltet mellem forretning og IT.

Vi hjælper organisationer og virksomheder med, at evaluere teknologiske trends og muligheder og ved at udvikle forretningsunderstøttende IT-strategier og planer.

 

Vores ydelser omfatter:

  • Udarbejdelse af vision, mission samt ambition, ”road map” i forbindelse med implementering af ny teknologi og en IT governance,  som sikrer et optimalt samspil i krydsfeltet mellem forretning og IT.
  • IT-strategier i forbindelse med etablering, fusioner og overtagelser, due diligence, frasalg og ”carve-outs”
  • Vores IT-strategiydelser tager altid udgangspunkt i forretningens mål og pejlemærker og indeholder prioritering af IT-investeringer, masterplan, IT governance,  infrastruktur strategi, applikationsstrategi og arkitekturstrategi, IT sourcing-strategi samt organisering af IT ressourcerne.